Ważne nazwiska w chirurgii

 1. wszyscy
 2. a
 3. b
 4. c
 5. f
 6. g
 7. h
 8. j
 9. k
 10. l
 11. m
 12. o
 13. r
 14. s
 15. t
 16. v
 17. z
 • Zespół Bouvereta - niedrożność dwunastnicy spowodowana zaklinowanym kamieniem żółciowym.
 • Przepuklina Maydli - tzw. uwięźnięcie wsteczne, zaciśnięciu przez pierścień ulega krezka jelita znajdującego się nie w worku, lecz w jamie brzusznej.
 • Przepuklina Amyalda - przepuklina pachwinowa, zawierająca w swoim worku wyrostek robaczkowy.
 • Przepuklina Richtera - jest odmianą przepukliny uwięźniętej, w której uwięźnięciu we wrotach ulega tylko fragment ściany, a nie całe jelito. Drożność jelita zostaje zachowana!
 • Przepuklina Littrego - każda przepuklina pachwinowa zawierająca uchyłek Meckela.
 • Operacja Hartmann‘a - zabieg operacyjny polegający na usunięciu zmiany chorobowej, zamknięciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii z bliższego odcinka esicy.
 • Pyloroplastyka Heinecke-Mikulicz - odtworzenie drożności kanału odźwiernikowego poprzez wykonanie podłużnego cięcia odźwiernika i jego poprzeczne zeszycie.
 • Operacja Miles’a - brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy.
 • Operacja Whipple‘a - operacja w guzach pola dwunastniczo-trzustkowego, polegająca na: usunięciu głowy trzustki wraz z częścią dwunastnicą, pęcherzykiem żółciowym, dystalną częścią przewodu żółciowego wspólnego oraz dystalną częścią żołądka.
 • Operacja Lichtensteina - plastyka kanału pachwinowego z wszczepem siatki
 • Operacja Bilroth II - zespolenie pozostałej po resekcji górnej części żołądka z podciągniętą pierwszą pętlą jelita czczego. Odcięta od odźwiernika dwunastnica jest zaszywana "na głucho" i wyłączona z pasażu przewodu pokarmowego. Posiada jednak istotną funkcję doprowadzania żółci oraz soku trzustkowego do światła przewodu pokarmowego.
 • Operacja Bilroth I (Rydygier) - zabieg chirurgiczny polegający na zespoleniu pozostałej po antrektomii części żołądka bezpośrednio ze światłem dwunastnicy.
 • Triada Macklera - objawy zespołu Boerhaavego obejmujące: gwałtowne wymioty, ból klatki piersiowej, odma podskórna w dolnej części szyi.
 • Wrzód Cushing‘a - owrzodzenie żołądka u pacjentów z schorzeniami neurologicznymi.
 • Wrzód Curling‘a - owrzodzenie stresowe żołądka u pacjentów chorobą oparzeniową.
 • Kryteria Ransona - skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaciostrego zapalenia trzustki. Oceny dokonuje się dwukrotnie: zaraz po przyjęciu chorego do szpitala i po 48 godzinach. Ciężkie zapalenie rozpoznaje się, gdy spełnione są co najmniej 3 z kryteriów.
 • Cewnik Foleya - wykorzystywany głównie do cewnikowania pęcherza moczowego.
 • Cewnik Fogartiego - wykorzystywany głównie w chirurgii naczyniowej w celu usuwania materiału zatorowego z naczyń.
 • Skala Alvarado - skala stosowana do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ostrego zapalanie wyrostka robaczkowego.
 • Sonda Sengstakena-Blakemore’a /sonda Lintona-Nachlasa - sonda stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z pękniętych żylaków przełyku.
 • Zespół Leriche‘a - zwężenia lub całkowitego zamknięcia końcowego odcinka aorty brzusznej oraz tętnic biodrowych.
 • Zespół Zollingera-Ellisona - objawy towarzyszące gastrinoma, spowodowane przez nawracające i liczne wrzody żołądka, dwunastnicy, a nawet jelita cienkiego i przełyku.
 • Zespół Ogiliviego - postać niedrożności okrężnicy (gł. jej prawej części) o nieznanej etiologii, bez obecności czynnika mechanicznego powodującego objawy.
 • Zespół Mirizziego - żółtaczka mechaniczna pojawia się jako powikłanie przewlekłej kamicy pęcherzyka żółciowego. Kamienie żółciowe zalegające w szyjce pęcherzyka uciskają przewód wątrobowy wspólny.
 • Zespół Mallory-Weiss - krwawienie z linijnych pęknięć błony śluzowej przełyku w okolicy wpustu (przeważnie w następstwie uporczywych wymiotów).
 • Zespół Budd-Chiari - zmiany zakrzepowe w żyłach wątrobowych.
 • Zespół Boerhaave’go - pęknięcie przełyku spowodowane wymiotami oraz dysfunkcją górnego zwieracza przełyku.
 • Pentada Reynoldsa - pięć objawów charakteryzujących ostre zapalenie dróg żółciowych: ból w nadbrzuszu prawym, gorączka i dreszcze, żółtaczka mechaniczna, wstrząs septyczny, zaburzenia świadomości.
 • Triada Whipple’a - zaburzenia neurologiczne (zawroty, bóle głowy, splątanie, śpiączka, drgawki), współistniejąca hipoglikemia, poprawa stanu chorego po podaniu glukozy. Objaw związany z obecnością insulinomy.
 • Objaw Trousseau - 1) objaw tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnięciu dłoni w tzw. dłoń (rękę) położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca ręki) podczas zaciskania opaską przedramienia. 2) wędrujące zakrzepowe zapalenie żył w przebiegu choroby. nowotworowej.
 • Objaw Rowsinga - objaw zapalenia wyrostka robaczkowego. Stopniowo przesuwana dłoń w kierunku antyperystaltycznym do lewego zgięcia okrężnicy. W wyniku badania dochodzi do wzrostu ciśnienia gazów w okrężnicy, co rozciąga ścianę kątnicy i wyrostka robaczkowego. W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego wyzwoli to ból w prawym dolnym kwadrancie brzucha.
 • Objaw Jaworskiego - charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego. Objaw uznaje się za dodatni, gdy w trakcie opuszczania kończyny pojawia się narastający ból.
 • Objaw Chełmońskiego - objaw ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, uważany za dodatni jeżeli wystąpi ból w trakcie wstrząsania w okolicę łuku żebrowego prawego.
 • Objaw Murphiego - objaw ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, uważany za dodatni, jeśli badany przerwie wdech w momencie uderzenia pęcherzyka w palce badającego, co spowodowane jest bólem.
 • Punkt Lanza - orientacyjny punkt na skórze brzucha odpowiadający położeniu wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej. Leży on na linii łączącej kolce biodrowe przednie górne, w jednej trzeciej odległości między nimi, po stronie prawej.
 • Punkt McBurneya - orientacyjny punkt na skórze jamy brzusznej zlokalizowany w 1/3 odległości od kolca przedniego górnego kości biodrowej. Punkt jest odpowiednikiem odejścia wyrostka. robaczkowegood kątnicy oraz najczęstszym miejscem największej bolesności w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego.
 • Węzeł Virchowa - zajęty przerzutowo węzeł w dole nadobojczykowym lub pomiędzy mięśniami pochyłymi i wyczuwalny w dole nadobojczykowym przez nowotwór złośliwy regionu głowy i szyi oraz nowotworów położonych poniżej obojczyka, m.in. rak żołądka (objawem Troisiera).
 • Guz Krukenberga - guz jajnika, będący przerzutem ze zmiany pierwotnej (w 75% przypadków z ogniska pierwotnego w żołądku).
 • Objaw Kehra - ból ramienia lewego, w skutek podrażnienia nerwu przeponowego przez wynaczynioną krew (pęknięcie śledziony), treść ropną (ropień podprzeponowy).
 • Objaw Mozesa - Bolesność w rzucie żyły objętej zakrzepicą (objaw stwierdzany u około 60% chorych z zakrzepicą żył głębokich w obrębie podudzia).
 • Objaw Homansa - bolesności w obrębie łydki i dołu podkolanowego podczas grzbietowego zgięcia stopy, przy zachowaniu wyprostowanego kolana (objaw stwierdzany u około 30% chorych z zakrzepicą żył głębokich w obrębie podudzia).
 • Objaw Grey-Turnera - brunatno-sine plamy martwicy podskórnej tkanki tłuszczowej zlokalizowane w okolicy lędźwiowej, zwykle po stronie lewej (późny i rokowniczo niepomyślny objaw ostrego zapalenia trzustki).
 • Objaw Fox’a - zasinienie okolicy pachwinowej związane z krwawieniem do przestrzeni zaotrzewnowej (najczęściej w przebiegu ostrego zapalenia trzustki).
 • Objaw Cullena - brunatno-sine plamy w okolicy pępka będące ogniskami martwicy podskórnej tkanki tłuszczowej (późny i rokowniczo niepomyślny objaw ostrego zapalenia trzustki).
 • Objaw Courvoisier’a - znacznie powiększony, niebolesny i wyczuwalnego przez powłoki brzuszne pęcherzyk żółciowy (charakterystyczne dla zaawansowanego nowotworu pola trzustkowo-dwunastniczego).
 • Objaw Chwostka - objaw hipokalcemii: skurcz mięśni mimicznych twarzy, unerwionych przez nerw twarzowy po uderzeniu młotkiem neurologicznym w brzeg mięśnia żwacza.
 • Triada Charcota - triada objawów w ostrym zapaleniu dróg żółciowych: ból prawym nadbrzuszu, gorączka i dreszcze, żółtaczka mechaniczna.
 • Pólka Blumera - przerzut nowotworu do zachyłka Douglasa/zachyłka pęcherzowo-odbytniczego wyczuwalny w badaniu per rectum.
 • Przełyk Barretta - metaplazja jelitowa w dystalnej części przełyku

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę