Nowotwór wątroby: Leczenie raka wątroby

Nowotwory wątroby

Nowotwór wątroby to jedna z częściej występujących wśród Polaków chorób. Na szczęście zwiększenie dostępności badań obrazowych spowodowało wzrost liczby wykrywanych guzów wątroby. Diagnostyka tego rodzaju zmian opiera się przede wszystkim na ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym, których wyniki często wzajemnie się uzupełniają.

Nowotwór wątroby - najczęstsze postaci

Naczyniak to najczęstszy łagodny guzy wątroby, występujący u osób bez marskości wątroby, zazwyczaj wykrywany przypadkowo, bowiem nie towarzyszą mu żadne niepokojące objawy. Naczyniaki występują u 5-20% populacji i rozpoznawane są zazwyczaj pomiędzy 20, a 50 rokiem życia, znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Ogniskowy rozrost guzkowy (ang. focal nodular hyperplasia - FNH) to drugi co do częstości występowania łagodny guz wątroby, wykrywany zazwyczaj u młodych kobiet.

Rak wątrobowokomórkowy to najczęstszy pierwotny (nieprzerzutowy) nowotwór złośliwy wątroby. W większości przypadków rak wątroby rozwija się na podłożu przewlekłej choroby wątroby. Szczególną formą jest tutaj postać włóknisto-blaszkowa raka wątrobowokomórkowego, rozwijająca się u młodych dorosłych osób, bez przewlekłej choroby wątroby.

Zmiany torbielowate występują stosunkowo często i nie są zmianami nowotworowymi, szczególnie gdy pacjent nie ma wywiadu nowotworowego czy marskości wątroby. Nowotwory złośliwe, których przerzuty mogą dawać obraz torbieli to: rak jajnika, endometrium, guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, oraz torbielowate nowotwory trzustki.

Diagnostyka raka wątroby

Mimo postępu technologicznego diagnostyka guzów wątroby pozostaje nadal wyzwaniem. Pewne charakterystyczne cechy w badaniu ultrasonograficznym, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym pozwalają często ustalić rozpoznanie. Niektóre guzy wymagają jednak dalszej diagnostyki (biopsja/wycięcie) lub wczesnego badania kontrolnego.

Jeśli niepokoją Państwa jakiekolwiek objawy, a także w celu indywidualnego omówienia zagadnień diagnostycznych i leczenia guzów wątroby, zachęcamy do umówienia się na konsultację. Nasi specjaliści udzielą Państwu porady w oparciu o najnowsze zdobycze wiedzy medycznej.

Nowotwór wątroby - leczenie

W przypadku objawowych zmian torbielowatych stosuje się ich laparoskopową fenestrację (otwarcie i opróżnienie). W przypadku dużych lub objawowych zmian łagodnych i zmian złośliwych stosuje się resekcje (wycięcie) fragmentu wątroby technikami klasycznymi lub laparoskopowo.