Polipy żołądka: Leczenie

Co to jest polip żołądka? Jest to pojęcie makroskopowe, odnoszące się do jego wyglądu. Polip to pogrubienie błony śluzowej, które stanowi wewnętrzną część ściany żołądka. Polipy mogą być uszypułowane (posiadać „nóżkę”, nazywaną szypułą), przez które wnikają do polipa naczynia lub siedzące (nie posiadają szypuły). Z histologicznego punktu widzenia polipy mogą mieć różną budowę.

Polipy żołądka – objawy

Większość polipów żołądka (ponad 90%) jest bezobjawowa i wykrywana przypadkowo, podczas wykonywania gastroskopii. Jednak rozpowszechnienie badań endoskopowych spowodowało, że są one coraz częściej diagnozowane. Większe polipy mogą dawać objawy krwawienia, anemii, niecharakterystycznych dolegliwości bólowych brzucha lub nawet niedrożności odźwiernika żołądka.

Jakie diagnozuje się polipy żołądka?

Podstawą diagnostyki w przypadku polipów żołądka pozostaje gastroskopia, która umożliwia pobranie wycinka do badania histopatologicznego, jak również usunięcie całej zmiany.

Leczenie polipa żołądka

Sposób leczenia polipów żołądka zależy od lokalizacji i budowy histologicznej:

Polipy dna żołądka (polipy z gruczołów trawieńcowych, polipy Elstera) – są najczęstszymi niezłośliwymi polipami żołądka. Mogą występować jako pojedyncze zmiany. W przypadku gdy występują w mnogiej postaci u chorego w młodym wieku, należy wykonać kolonoskopię w celu diagnostyki rodzinnej polipowatości gruczolakowatej. Najczęściej występują w trzonie i dnie żołądka – są nieuszypułowane i posiadają średnicę 1-5 mm.

Polipy związane z leczeniem inhibitorami pompy protonowej (leki zapisywane „osłonowo” na żołądek) – polipy zwykle o średnicy do 1 cm i zlokalizowane w bliższej i środkowej części trzonu. Najczęściej zmiany te ustępują w ciągu 3 miesięcy od odstawienia leku.

Polipy hiperplastyczne – pojedyncze polipy najczęściej występują w okolicy odźwiernikowej, mnogie mogą występować w całym żołądku. Powstawanie tych polipów jest ściśle związane z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, współistniejącym często z Helicobacter pylori. Leczenie Helicobacter pylori powoduje zniknięcie lub zmniejszenie około 80% z tych polipów. Rzadko ulegają przemianie nowotworowej, jednak ich obecność zwiększa ryzyko współistniejącego w innych częściach błony śluzowej raka żołądka. Konieczne jest zatem pobieranie wielu wycinków do badania histopatologicznego.

Polipy gruczolakowe – to zmiany nowotworowe będące prekursorami raka żołądka. Zaleca się endoskopowe usunięcia polipa oraz szczegółową ocenę pozostałej błony śluzowej pod kątem innych nieprawidłowości. Kontrolę endoskopową wykonuje się po 12 lub 6 miesiącach w przypadku wykrycia dysplazji w badaniu histopatologicznym.

Polipy hamartomatyczne – występują rzadko i obejmują polipy młodzieńcze (najczęściej zlokalizowane w części odźwiernikowej i nie ulegają przemianie nowotworowej), w przebiegu zespołu Peutza i Jeghersa (genetycznie uwarunkowany zespół, w którym występują polipy hamartomatyczne w przewodzie pokarmowym oraz plamki na wargach, błonie śluzowej policzków oraz na palcach; zespół ten zwiększa ryzyko rozwoju raka przewodu pokarmowego, raka sutka, endometrium, trzustki oraz płuc) oraz choroby Cowdena (genetycznie dziedziczony zespół, w którym występują zmiany hartomatyczne skórno-śluzówe, zmiany w sutkach, tarczycy oraz układzie moczowo-płciowym).

W łókniste polipy zapalne – najczęściej w części odźwiernikowej. Wywodzą się z błony podśluzowej i nie powinny być mylone z polipami zapalnymi. Najczęściej występują pomiędzy 50. a 60. rokiem życia, częściej u kobiet. Nie podlegają transformacji w kierunki zmian złośliwych, ale mają związek z przewlekłym zanikowym zapaleniem żołądka.

Leczenie polipów żołądka w Krakowie

W naszym Centrum znajdziecie Państwo fachową pomoc w wyborze najkorzystniejszej metody leczenia polipów żołądka – zarówno technikami endoskopowymi, jak i operacyjnymi w rzadkich przypadkach. Nasi specjaliści wykonują zabiegi endoskopowe usunięcia polipa żołądka, a także wspomagane laparoskopowo.