Przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej

Pod tym pojęciem rozumiemy przepukliny pachwinowe, udowe, pępkowe, kresy białej, w bliźnie po laparotomii (wcześniejszej operacji w zakresie jamy brzusznej). Najczęstszą przepukliną jest przepuklina pachwinowa Ryzyko powstania przepukliny pachwinowej wynosi dla mężczyzn 27%, a dla kobiet 3%.


Jak zdiagnozować przepuklinę pachwinową?

Rozpoznanie opiera się głównie na badaniu klinicznym. W przypadku pacjentów z typowym wywiadem oraz obecnością przepukliny w badaniu fizykalnym nie ma konieczności poszerzania diagnostyki o badania obrazowe W przypadku nietypowych objawów lub braku obecności przepukliny w badaniu fizykalnym konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki. USG tkanek miękkich może okazać się niewystarczające. Dlatego preferowane jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego z próbą Valsalvy. Ponadto, badania te mogą uwidocznić również inne przyczyny dolegliwości tej okolicy zgłaszanye przez pacjenta.


Leczenie przepukliny pachwinowej?

W przeszłości wszyscy pacjenci byli kwalifikowani do zabiegu operacyjnego. Obecnie ryzyko to jest ocenianie indywidualnie. Obserwacja może zostać rozważona u mężczyzn, z odprowadzaną przepukliną, bez dolegliwości lub z niewielkim dyskomfortem, którzy nie chcą poddać się operacji. Podstawą wyboru takiego postępowania są fakty, że ryzyko operacji w trybie doraźnym wynosi 1,8 przypadków na 1000 pacjentów oraz, że aktywność fizyczna spowoduje powiększenie przepukliny lub zwiększy ryzyko uwięźnięcia. W badaniach obserwacyjnych wykazano jednak, że 70% pacjentów, którzy początkowo byli obserwowani, została operowana z uwagi na dolegliwości bólowe.


Jaką metodą leczyć przepuklinę pachwinową?

Standardem leczenia est plastyka odpowiednich struktur anatomicznych z wszczepem siatki, metodą klasycznej chirurgii (plastyka kanału pachwinowego sposobem Lichtensteina) lub laparoskopowo (techniką TAPP lub TEP). Dobór odpowiedniej techniki ustalany jest indywidualnie. Nasi specjaliści wykonują pełen zakres dostępnych zabiegów w tym zakresie.


Dlatego tak ważne jest aby na swojej drodze spotkać kompetentnego Specjalistę, który zaplanuje dla Państwa szybką i trafną diagnostykę, a następnie dobierze najlepsze leczenie. W celu indywidualnego omówienia zagadnień diagnostycznych i leczenia chorób zachęcamy do umówienia się na konsultację z Prof. Jakubem Kenig