Choroby żołądka - leczenie

Choroby żołądka

Żołądek jest miejscem występowania wielu chorób zarówno łagodnych jak i złośliwych. Jednym z najczęstszych schorzeń jest stan zapalny błony śluzowej. Odpowiednia diagnostyka oraz leczenie zachowawcze są najważniejszymi elementami pozwalającymi na wyleczenie. Z kolei brak odpowiedniego leczenia może powodować powstanie wrzodów żołądka, które wymagają znacznie dłuższego leczenia oraz mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak: krwawienia, przedziurawienie żołądka, zwężenie odźwiernika.

Stan zapalny żołądka

Z kolei przewlekły stan zapalny może sprzyjać przemianom prawidłowych komórek błony śluzowej żołądka w nowotwór. Odpowiednia ocena endoskopowa oraz histopatologiczna pozwala na dobranie odpowiedniego leczenia.

Polipy żołądka

Polipy żołądka to zmiany wychodzące z błony śluzowej żołądka, która stanowi wewnętrzną część ściany żołądka. Najczęściej są to zmiany łagodne wymagające jedynie leczenia endoskopowego.

Leczenie chorób żołądka

Podstawowymi technikami chirurgicznego leczenia zmian łagodnych jest ich endoskopowe (wycięcie polipów za pomocą kleszczyków, pętli diatermicznej, mukozektomii) lub laparoskopowe usunięcie (klinowa resekcja, częściowa resekcja). W przypadku zmian złośliwych stosowana jest całkowita lub częściowa resekcja żołądka metodą chirurgii klasycznej lub chirurgii laparoskopowej.