Tarczyca: leczenie i badania

Choroby tarczycy

Guzki tarczycy są częstą nieprawidłowością stwierdzaną w USG, rzadko dającą objawy kliniczne (szacuje się, że 50–60 % kobiet w Polsce ma guzki w tarczycy). Zmiany te w większości przypadków są łagodne, ale brak jest obecnie metod "niechirurgicznych", które pozwoliłby na pewne wykluczenie ich złośliwości. Biopsja guzków tarczycy nie jest metodą rozstrzygającą, a jedynie uzupełnieniem pozostałej diagnostyki. Nasi specjaliści wykonują wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii tarczycy: częściowe i całkowite resekcje tarczycy, w tym również z wykorzystaniem neuromonitoringu.

Leczenie tarczycy

Obecnym standardem leczenia guzków tarczycy jest chirurgiczne usunięcie zajętego płata z cieśnią lub całkowite usunięcie tarczycy w przypadku obustronnego występowania zmian. Kluczowym elementem tej operacji jest zachowanie nerwu krtaniowego wstecznego (odpowiadającego za ruchomość fałdów głosowych), nerwu krtaniowego górnego (mającego wpływ na barwę głosu) oraz przytarczyc (odgrywających główną rolę w gospodarce wapniowo-fosforanowej w naszym organizmie).


Dlatego tak ważne jest aby na swojej drodze spotkać kompetentnego Specjalistę, który zaplanuje dla Państwa szybką i trafną diagnostykę, a następnie dobierze najlepsze leczenie. W celu indywidualnego omówienia zagadnień diagnostycznych i leczenia chorób zachęcamy do umówienia się na konsultację z Prof. Jakubem Kenig