Rak żołądka

Jakie są czynniki ryzyka raka żołądka?

Głównym czynnikiem ryzyka jest infekcja Helicobacter pylori (należy jednak podkreślić, że nie zaleca się powszechnego leczenia infekcji jako sposobu prewencji). Należy również wymienić dietę z dużą zawartością soli, związków azotowych, palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu. Zwiększone ryzyko występuje również po przebytej częściowej resekcji żołądka, po usunięciu gruczolaka żołądka, w rodzinach obciążonych zachorowaniem na raka żołądka, u osób z zanikowym zapaleniem żołądka, niedokrwistością spowodowaną niedoborem witaminy B12.

Rak żołądka - objawy

Wczesne postacie raka żołądka są bezobjawowe lub mogą dawać niecharakterystyczne objawy dyskomfortu w nadbrzuszu. Późne objawy (w przypadku dużego zaawansowania nowotworu): ból w nadbrzuszu, wczesne uczucie sytości po posiłku, nudności, anemia. Rozróżnia się dwa typy raka żołądka: typ jelitowy oraz typ rozlany (szerzy się śródściennie, nie tworzy wyraźnych granic i charakteryzuje się gorszym rokowaniem).

Jak diagnozuje się raka żołądka?

Gastroskopia jest podstawową i najlepszą metodą diagnostyczną. Umożliwia ona również pobranie wycinków co decyduje o rozpoznaniu. Z uwagi na niecharakterystyczne objawy w przypadku wczesnych postaci raka zaleca się wykonanie gastroskopii u każdej osoby >45 roku życia z dolegliwościami w nadbrzuszu. W przypadku osób <45 roku życia dopuszcza się, w przypadku braku innych czynników ryzyka, wstępne leczenie inhibitorami pompy protonowej. W przypadku braku poprawy lub nawrotu dolegliwości konieczne jest wykonanie gastroskopii.

Rak żołądka - leczenie

Leczenie raka żołądka jest multidyscyplinarne. Podstawą leczenia jest zabieg operacyjny. Może być jednak konieczne poprzedzenie leczenia chirurgicznego chemioterapią lub jej przeprowadzenie po operacji. Leczenie operacyjne w większości przypadków sprowadza się do całkowitego usunięcia żołądka oraz odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. W niektórych przypadkach możliwe jest częściowe usunięcie żołądka (typ jelitowy raka żołądka ograniczony do części przedodźwiernikowej). W przypadku operacji z intencją wyleczenia konieczne jest również usunięcie odpowiednich grup węzłów chłonnych.

Opracował: Prof. dr hab. med. Jerzy Mituś