Zwężenie dróg żółciowych

Zwężenie dróg żółciowych może być spowodowane przez przyczyny nowotworowe (70% pacjentów) oraz nienowotworowe. Diagnostyka jest trudna ponieważ najczęściej nie obserwuje się guza, a niejednokrotnie ustalenie ostatecznej diagnozy wymaga zabiegu operacyjnego. Kluczowe znaczenie mają badania obrazowe : biopsja pod kontrolą endoskopowego USG, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia z pobraniem wycinków/wymazem szczoteczkowym, cholangioskopia z pobraniem wycinków, tomografia jamy brzusznej, MRCP. U 5-25% pacjentów operowanych z powodu podejrzenia nowotworu dróg żółciowych, nie stwierdza się go w ostatecznym badaniu histopatologicznym.

Przyczyny zwężenia dróg żółciowych:

Zwężenie nowotworowe: rak głowy trzustki, rak dróg żółciowych, rak brodawki Vatera, rak pęcherzyka żółciowego, przerzuty do węzłów chłonnych więzadła wątrobowo-dwunastniczego.

Zwężenie nienowotworowe: poooperacyjne (po rewizji dróg żółciowych, wycięciu pęcherzyka żółciowego, przeszczepieniu wątroby), zespół Mirizziego (ucisk i włóknienie przewodu żółciowego współnego przez kamienie w pęcherzyku żółciowym), pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych, zapalenie dróg żółciowych związane z IgG4, przewlekłe/autoimmunologiczne zapalenie trzustki, eozynofilowe zapalenie dróg żółciowych, sarkoidoza, biliopatia wrotna, niedokrwienie dróg żółciowych, stan po radioterapii