Prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista chirurgii onkologicznej

Prof. Mituś jest uznanym w Polsce ekspertem w leczeniu guzów piersi, nowotworów skóry oraz tkanek miękkich. Jest najlepszy przykładem idealnego połączenia wiedzy, doświadczenia i perfekcyjnej techniki chirurgicznej. Zachęcamy do ustalenia terminu konsultacji w celu ustalenia wskazań do zabiegu operacyjnego oraz dobrania odpowiedniej techniki operacyjnej.

Przebieg pracy zawodowej

 • Od 1975: Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa Oddział Kraków, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej: od starszego asystenta do profesora oraz Kierownika Kliniki
 • 1977: Tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej
 • 1974 oraz 1979: Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej - stopnia I oraz II
 • 1972-1975: Asystent na Oddziale Torakochirurgii Szpitala Miejskiego im. dr Anki w Krakowie

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

 • 2004: Stopień naukowy profesora nauk medycznych (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
 • 1998: Stopień naukowy doktora habilitowanego (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
 • 1985: Stopień naukowy doktora nauk medycznych
 • Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Wieloletnia współpraca z ginekologami i onkologami z całej Polski owocowała licznymi wykładami na konferencjach naukowych oraz wspólnymi publikacjami
 • Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych
 • Wychował wiele pokoleń młodych chirurgów zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i onkologicznej; wypromował siedem doktorów, recenzował kilkanaście prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich
 • Odznaczenia Państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących dziedzicznego raka piersi
 • Recenzent czasopism krajowych i zagranicznych

Wykształcenie

 • 1964-1970: Akademia Medyczna w Lublinie

Członek

 • Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych (tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej)
 • Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi
 • European Society of Surgical Oncology

Zainteresowania

 • Naukowe: chirurgia onkologiczna (rzadkie postacie raka piersi)
 • Pozanaukowe: narciarstwo alpejskie i klasyczne