Objaw Murphiego

Objaw Murphy’ego to objaw badany podczas wykonywania badania fizykalnego, pomagający różnicować przyczynę bólu po prawej górnej stronie brzucha. Wykonuje się go w pozycji leżącej – badający kładzie rękę w okolicy podżebrowej prawej w linii środkowo-obojczykowej prawej, wchodząc lekko pod łuk podżebrowy, i prosi badanego o wykonanie głębokiego wdechu.

Objaw uznaje się za dodatni, gdy pacjent przerwie wdech z powodu bólu. Dodatni objaw występuje w ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego. Podczas wdechu dochodzi do obniżenia przepony, która przesuwa w dół wątrobę i pęcherzyk. Zapalanie pęcherzyka uderza w palce badającego, wywołując ból i pozwala różnicować go z zapaleniem dróg żółciowych, gdzie objaw ten jest ujemny, a pacjent bez dolegliwości bólowych może wykonać głęboki wdech.

Brak objawów bólowych podczas wykonywanego badania nie wyklucza jednak obecności zapalenia pęcherzyka żółciowego. Badanie to jest pomocne, ale nie umożliwia postawienia pewnej diagnozy. Podobnie objaw można wywołać podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej – wówczas w okolicę podżebrową prawą przykłada się głowicę USG i prosi się pacjenta o wykonanie wdechu. Przerwanie wdechu także świadczy o dodatnim objawie Murphy’ego.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę