Operacja Lichtensteina

Hernioplastyka sposobem Lichtensteina to jedna z metod leczenia przepukliny pachwinowej. Wykonuje się ją metodą tzw. beznapięciową, wykorzystując specjalne siatki z tworzywa sztucznego zamiast własnych tkanek chorego. Jest odpowiednia dla wszystkich dorosłych pacjentów, niezależnie od wieku, masy ciała, ogólnego stanu zdrowia i obecności towarzyszących chorób medycznych, a także w przypadku pacjentów z dużymi przepuklinami pachwinowymi, czy dużymi operacjami brzucha w przeszłości.

Metoda ta ma niski wskaźnik powikłań i stała się standardem w leczeniu otwartym beznapięciowym przepuklin. Przenosi się to także na minimalizację bólu pooperacyjnego. Zabieg polega na wykonaniu znieczulenia podpajęczynówkowego (przewodowego) lub miejscowego (nasiękowego). Następnie chirurg wykonuje cięcie (do ok. 5-6 cm) powyżej więzadła pachwinowego i równolegle do niego. Siatkę mocuje się na dnie kanału pachwinowego, co powoduje jego wzmocnienie i zapobiega nawracaniu przepuklin. Przeciwskazane jest wykonywanie nadmiernej aktywności fizycznej 8 tygodni po operacji, w celu umożliwienia zrośnięcia się siatki z otaczającymi tkankami.

Obecność powikłań ocenia się na 15-20% i mogą one rozwijać się śródoperacyjnie lub pooperacyjnie. Wczesne powikłania pooperacyjne obejmują: wytworzenie krwiaka, zatrzymanie moczu i zakażenie rany. Późne powikłania obejmują natomiast: utratę czucia, przeczulicę, przewlekły ból pachwinowy, ból jąder, obrzęk jąder oraz nawrót przepukliny.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę