Skala Alvarado

Skala Alvarado to skala oceny ryzyka ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, którą wykorzystuje się u pacjentów pediatrycznych. Jest to dziesięciopunktowa skala obejmująca osiem parametrów:

  • przemieszczanie się bólu,

  • brak łaknienia,

  • nudności,

  • tkliwość w prawym dolnym kwadrancie brzucha,

  • dodatni objaw Blumberga,

  • podwyższenie temperatury (>37°C),

  • leukocytoza (>10 000/µl), przesunięcie obrazu białokrwinkowego „w lewo”,

  • neutrofilia >75%.

Przy pierwotnym założeniu zdobycie 7 lub więcej punktów wiązało się z proponowanym zabiegiem chirurgicznym usunięcia wyrostka, a otrzymanie 5 lub 6 punktów miałoby się wiązać z obserwacją i ewentualnym wykonaniem badań obrazowych. Obecnie przy powszechnej dostępności do badania USG, skala ta nie ma zbyt dużego zastosowania. Co więcej, w badaniach klinicznych nie potwierdzono skuteczności skali Alvardo. Dzisiaj stanowi jedynie narzędzie pomocnicze w diagnostyce przy ocenie ryzyka ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Po zsumowaniu punktów: 7-10 punktów mówi o dużym ryzyku, 5-6 punktów o średnim, a 1-4 punktów – małym.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę