Węzeł Virchowa

Węzeł Virchowa jest to ważny diagnostycznie węzeł chłonny, który znajduje się w okolicach dolnego odcinka żyły szyjnej wewnętrznej lewej. Przypisuje się mu duże znaczenie, ponieważ jest miejscem przerzutów nowotworów złośliwych głowy i szyi oraz nowotworów położonych poniżej obojczyka – głównie raka żołądka. Łączy się z węzłami chłonnymi pachowymi i piersiowymi.

Zajęcie węzła daje w badaniu palpacyjnym obraz twardego, powiększonego i nieprzesuwalnego guzka w dole nadobojczykowym po stronie lewej. Ma to duże znaczenie rokownicze, ponieważ może świadczyć o obecności przerzutów nowotworu i jego zaawansowanym stopniu.

Często pierwszym objawem raka żołądka jest właśnie badalny zmieniony węzeł Virchowa. Obecność zmienionego węzła Virchowa w przebiegu raka żołądka nazywa się objawem Troisiera. Diagnostyka różnicowa powinna obejmować także chłoniaki, inne nowotwory wewnątrzbrzuszne, głowy i szyi oraz infekcje.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę