Operacja Miles’a

Operacja Milesa to zabieg usunięcia zmiany nowotworowej odbytnicy poprzez brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy. Operację Milesa wykonuje się w przypadku zajęcia przez proces nowotworowy zwieraczy odbytu lub gdy odległość od zmian nowotworowych odbytnicy do zwieraczy jest na tyle mała, że nie umożliwia usunięcie guza bez ich naruszenia. Za taką odległość przyjmuje się 6 cm, a jeśli ten odcinek wynosi 6-9 cm, wybór metody resekcji guza odbytnicy zależy od anatomii pacjenta, wyników badań obrazowych oraz od stanu ogólnego chorego.

Operacja składa się z dwóch etapów:

  • W pierwszym wykonuje się laparotomię, czyli otwarcie jamy brzusznej klasycznym cięciem i dokonuje oceny esicy, którą odcina się 10-15 cm powyżej guza. Następnie wykonuje się stałą kolostomię. Kolejno od strony jamy brzusznej preparuje się odbytnicę. Po zakończeniu procedury zamyka się jamę brzuszną i układa się pacjenta w pozycji ginekologicznej, przystępując jednocześnie do drugiego etapu operacji.

  • Od strony odbytu dokańcza się preparację odbytnicy, którą się wycina. Po usunięciu guza zakłada się szwy, zamykając odbyt, a pacjent do końca życia wydala treści jelitowe za pomocą stomii.

Warto wspomnieć, że przed wykonywaniem zabiegu często stosuje się radioterapię, a po operacji radio-chemioterapię.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę