Zespół Ogiliviego

Zespół Ogiliviego nazywany jest także ostrą pseudoniedrożnością okrężnicy. To rzadki zespół objawowy o niewyjaśnionej etiologii charakteryzujący się masywnym rozdęciem jelita grubego i niedrożnością przy braku obecności przeszkody mechanicznej. Najczęściej występuje u osób starszych, głównie mężczyzn, przebywających w domach opieki lub szpitalu i obciążonych licznymi, ciężkimi chorobami.

Patogeneza zespołu nie jest do końca poznana, jednak uważa się, że jest związana z zaburzeniem równowagi między współczulną i przywspółczulną stymulacją jelita z przewagą stymulacji sympatycznej (współczulnej), co prowadzi do znacznego poszerzenia jelita grubego. Do czynników ryzyka rozwoju pseudoniedrożności okrężnicy zalicza się:

  • uraz,

  • zakażenia,

  • niewydolność oddechową,

  • niewydolność serca,

  • niewydolność nerek,

  • zaburzenia elektrolitowe,

  • zatrucia,

  • choroby neurologiczne (gł. choroba Parkinsona i choroba Alzheimera),

  • choroby onkologiczne.

Do rozwoju choroby mogą przyczyniać się także niektóre leki: benzodiazepiny, opioidy, neuroleptyki, blokery kanału wapniowego czy leki stosowane w chorobie Parkinsona. Główne objawy to: ból brzucha, nudności i wymioty, zatrzymanie gazów i stolca i powiększenie obwodu brzucha.

W diagnostyce wykorzystuje się badanie radiologiczne – RTG brzucha oraz tomografię komputerową. Często jednak trudno postawić rozpoznanie ze względu na podobieństwo obrazu klinicznego do innych jednostek chorobowych takich jak niedrożność mechaniczna jelita grubego lub toksyczne rozdęcie okrężnicy w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

W leczeniu uwzględnia się stan pacjenta oraz możliwe powikłania. W przypadku wystąpienia niedokrwienia jelita i perforacji konieczny jest zabieg chirurgiczny z wykonaniem stomii, a czasem także resekcją jelita grubego. Gdy nie stwierdzono obecności powikłań, można zastosować leczenie zachowawcze polegające na uzupełnieniu niedoboru płynów oraz wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych.

Wskazane są częste zmiany pozycji ciała – leżenie na plecach, pozycja kolankowo-łokciowa, leżenie na brzuchu, ułożenie na boku. Taki sposób leczenia jest skuteczny u większości chorych, lecz w przypadku braku poprawy można zastosować neostygminę (inhibitor acetylocholinoesterazy), która u nawet 90% chorych powoduje poprawę. U niektórych osób konieczne jest endoskopowe odbarczenie jelita grubego z lub bez umieszczenia zgłębnika w prawej połowie okrężnicy. Część pacjentów wymaga wykonania tego zabiegu kilkukrotnie. Ostatnią linią leczenia w niepowikłanym zespole Ogiliviego jest wykonaniu cekostomii.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę