Pólka Blumera

Półka lub inaczej Próg Blumera to objaw polegający na wykryciu guzowatej masy podczas badania przezodbytniczego. Przyczyną badanego guza jest naciek nowotworowy w zachyłku otrzewnej z wysiękiem otrzewnowym. Zazwyczaj jest to miejsce przerzutów raka płuc, trzustki i żołądka. Przy dodatnim objawie należy poszukiwać ogniska pierwotnego nowotworu. Nazwa objawu pochodzi od amerykańskiego lekarza George’a Blumera, który po raz pierwszy opisał ten objaw.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę