Operacja Whipple‘a

Operacja Whipple’a nazywana także operacją Kauscha-Whipple’a lub paknreatoduodenektomią, to jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych związanych z trzustką. Operację wykonuje się w leczeniu nowotworów głowy trzustki oraz zmian naciekowych, we wskazaniach można znaleźć: gruczolakorak przewodowy trzustki, rak trzustki, złośliwy śródprzewodowy nowotwór brodawkowo-śluzowy, rak szpiku, rak dwunastnicy.

Zabieg polega na usunięciu głowy trzustki wraz z dwunastnicą, pęcherzykiem żółciowym, a w niektórych przypadkach również części odźwiernikowej żołądka. Do wykonania rekonstrukcji ciągłości przewodu pokarmowego stosuje się najczęściej rekonstrukcję sposobem Whipple’a i Traverso-Longmire’a. Przeciwskazaniem do zabiegu jest zaawansowany proces nowotworowy z niemożliwością wykonania resekcji.

Ocenę resekcyjności guza należy wykonać przed zabiegiem, głównie na podstawie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Guz jest uważany za resekcyjny, jeśli jest ograniczony lokalnie. Wykonanie tak obszernego zabiegu wiąże się z obecnością powikłań, do których zaliczamy: rozejście zespoleń i wystąpienie zapalenia otrzewnej, zaburzenia opróżniania żołądkowego, ropień wewnątrzbrzuszny, zakażenie rany pooperacyjnej, przetoka trzustkowa i żółciowa, zapalenie trzustki i dróg żółciowych oraz krwawienia do przewodu pokarmowego.

W naszym centrum każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie dlatego zachęcamy do umówienia się na wizytę do lekarza specjalisty

Umów się na wizytę