Ocena ultrasonograficzna węzłów chłonnych szyjnych

Podczas oceny ultrasonograficznej węzłów chłonnych należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

– węzły chłonne odczynowe: pojedyncze, nie tworzą pakietów, rzadko w osi długiej >15mm, stosunek wymiarów osi długiej do osi krótkiej >2:1, owalne, regularne, wyraźnie granice, widoczna zatoka tłuszczowa, unaczynienie wyłącznie w obrębie zatoki, jednorodna echogeniczność, brak mikrozwapnień,/p>

– węzły przerzutowe: tworzą pakiety, wymiar osi krótkiej >5mm, stosunek wymiarów osi długiej do osi krótkiej <2:1, kształt okrągły lub policykliczny, nie regularne, zatarte granice, niewidoczna zatoka tłuszczowa, wzmożone unaczynienie na całej powierzchni oraz chaotyczny układ naczyń,hipoechogeniczność, niejednorodna echogenicznoś

Bardzo często zasadnicznym elementem jest ocena w czasie – najczęściej po 4-8 tyg, Po tym czasie regresja świadczy o odczynowym charakterze zmian. Utrzymywanie się wielkości lub progresja przemawia za patologią o charakterze przewlekłym (np. sarkoidoza) i/lub nowotworowym.

Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych

– zapalne: baktetryjne, wirusowe (cytomegalowirus, mononukleoza, adnowirusy, , ziarniniakowe (gruźlica, aktynomykoza, sarkoidoza), grybicze, chlamydiowe
– nowotworowe: białaczki, chłoniaki, histiocytoza, raki, czerniaki, gruczolakoraki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *