Rak trzustki

Jak leczy się raka trzustki?

Leczenie raka trzustki jest leczeniem skojarzonym Podstawową metodą leczenia raka trzustki jest chirurgia. Uzyskanie radykalności wycięcia (całkowite wycięcie nowotworu) jest podstawowym czynnikiem decydującym o wyleczeniu i ma bezpośredni wpływ na czas przeżycia, a w przypadku wycięcia paliatywnego (brak możliwości wycięcia całego nowotworu) na jakość życia chorego. Leczenie chirurgiczne może być poprzedzone chemioterapią/chemioradioterapią (w przypadku nowotworu, który pierwotnie oceniony jest jako nieresekcyjny = niemożliwy do wycięcia w całości w chwili diagnozy) lub uzupełnione o chemioterapię po zabiegu operacyjnym.

Gdzie powinni być operowani pacjenci z rakiem trzustki?

Operacja raka trzustki musi być wykonana w ośrodku specjalistycznym. Wynika to z faktu, że operacja ta wiążę się całkowitym lub częściowym wycięciem narządu o wspólnym unaczynieniu z sąsiadującymi narządami (takimi jak dwunastnica , drogi żółciowe, śledziona), a także w bezpośrednim sąsiedztwie z kluczowymi naczyniami takimi jak żyła wrotna, tętnica krezkowa górna, tętnice pnia trzewnego. Udowodniono zależność między doświadczeniem chirurga, ilością zabiegów wykonywanych w szpitalu, a śmiertelnością pooperacyjną i przeżyciem po operacji raka trzustki.