przekrój jelita grubego podczas badania diagnostycznego

Rak jelita grubego u młodych osób

Rak jelita grubego atakuje również młode osoby Rak jelita grubego, tradycyjnie uważany za chorobę osób starszych, jest coraz częściej diagnozowany u pacjentów w wieku od 20 do 50 lat. Niepokojący jest fakt, że śmiertelność w tej grupie jest większa niż w grupie seniorów. Ma to związek z późną diagnozą, bo wczesne objawy często są ignorowane […]

Czytaj więcej