Wewnątrzprzewodowy nowotwór brodawkowaty dróg żółciowych (IPNB intraducatl papillary neoplasm of the bile duct)

Jest to grupa nowotworów uwypuklających się brodawkowato do światła przewodów żółciowych. Mogą one lokalizować się zarówno w wewnątrz- lub zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Występuje w różnych formach: z dysplazją i bez, postać naciekająca i nienaciekająca, bez lub z wytwarzaniem śluzu. Wyróżnia się dwa typy: podobny ddo IPMN (typ 1) oraz niepodobny do IPMN. Co jest bardzo istotne, to fakt, że komponent naciekający występuje w przypadku 70-80% IPNB, a jedynie w przypadku 21-48% IPNM.

W diagnostyce kluczową rolę odgrywa cholangioskopia (szczególnie w opcji narrow band imaging - co pozwala na ocenę dysplazji) połączona z biopsją i oceną rozległości. Przydatne może być również endoskopowe usg. Rokowanie jest korzystniejsze w porównaniu do raka dróg żółciowych

Odrębnymi jednostkami chorobowymi są torbielakogruczolaki i gruczolaki dróg żółciowych

Wszystko to powoduje, że ryzyko operacyjne jest przeszacowane (prowadząc do nieadekwatnego do sytuacji leczenia) lub niedoszacowane (prowadząc do zwiększonego ryzyka powikłań pooperacyjnych). Dlatego też, obecnie uważa się, że ustalenie ryzyka operacyjnego w oparciu o Całościową Ocenę Geriatryczną może pozwolić na bardziej precyzyjne ocenę pacjentów w tej grupie wiekowej.

Chirurgia geriatryczna (chirurgia wieku podeszłego) jest nową dziedziną, której kluczowym punktem zainteresowań są osoby powyżej 65 roku życia. Odpowiednia ocena przedoperacyjna, dobór odpowiednich technik leczenia oraz opieka pooperacyjna mogą pozwolić znacznie ograniczyć to ryzyko.

Leczenie polega na wycięciu zmiany wraz z węzłami chłonnymi

W naszym Centrum wykorzystujemy najnowsze zdobycze chirurgii geriatrycznej celem przedoperacyjnej oceny ryzyka zabiegu chirurgicznego oraz dobrania odpowiedniej metody leczenia.