rak drog zolciowych

Co to jest rak dróg żółciowych?

Jest to dość rzadki nowotwór występujący głównie u starszych osób i mogący zajmować każdy odcinek dróg żółciowych. Klasyfikuje się je ze względu na lokalizację na: wewnątrzwątrobowe (rzadziej występujące), znajdujące się wewnątrz miąższu wątroby, oraz zewnątrzwątrobowe obejmujące przewody żółciowe występujące poza wątrobą. Najczęściej widoczne są we wnęce wątroby, a guzy występujące z włóknieniem, które obejmują okolicę […]

Czytaj więcej

nowotwor przewodu pokarmowego

Co to są nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego?

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego nazywane także guzami stromalnymi lub GIST (z ang. gastrointestinal stromal tumors), są to zazwyczaj łagodne nowotwory pochodzenia mezenchymalnego, które mogą rozwijać się na całej długości przewodu pokarmowego. Najczęściej jednak pojawiają się w żołądku (50-70%) i jelicie cienkim (20-40%). Wywodzą się z komórek Cajala – tzw. komórek rozrusznikowych przewodu pokarmowego. GIST zwykle […]

Czytaj więcej

Ropień wątroby

Leczenie ropni wątroby

Co to są ropnie wątroby? Ropień wątroby (ograniczona przestrzeń w wątrobie wypełniona treścią ropną) może występować pojedynczo, jednak częściej spotyka się mnogie ropnie. Ropień o średnicy poniżej 2 cm określany jest mikroropniem. Jeszcze do niedawna ropnie prowadziły nieuchronnie do śmierci pacjenta — dzięki współczesnym możliwościom diagnostycznym i terapeutycznym ryzyko zgonu jest znacząco niższe (5-30%). Jakie […]

Czytaj więcej

Torbiel wątroby

Leczenie torbieli wątroby

Co to są torbiele wątroby? Torbiele wątroby to okrągłe lub owalne zmiany zbudowane z włóknistej torebki. Mogą występować pojedynczo lub w większej ilości. Torbiele występują u ok. 3-5% populacji. Zdecydowana większość torbieli to zmiany niezłośliwe, jednak ich rozpoznanie i leczenie powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę. Jakie są przyczyny torbieli wątroby? Wyróżnia się: torbiele proste (zwykle […]

Czytaj więcej

Niedożywienie osób starszych

Niedożywienie osób starszych

Niedożywienie osób starszych – problem geriatryczny Z uwagi na częstość występowania oraz poważne konsekwencje zdrowotne niedożywienie od dawna jest uznawane za jeden z największych problemów geriatrycznych. Występuje on zarówno u seniorów mieszkających w domach rodzinnych, jak i u seniorów przebywających w zakładach opieki. Niedożywienie może mieć różne podłoża, ale najczęściej jest spowodowane: starzeniem się organizmu […]

Czytaj więcej

Urządzenie Siemens p500 – aparat USG, ultrasonograf

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej? USG, czyli badanie ultrasonograficzne, wykonuje się, aby sprawdzić kondycję narządów wewnętrznych, np. trzustki. Badanie USG jest bezbolesne (pacjent może odczuć jedynie dyskomfort w momencie nakładania żelu i przykładania głowicy), nieinwazyjne i można je powtarzać w krótkich odstępach czasu. Aby lekarz wykonujący badanie USG mógł ocenić stan badanych […]

Czytaj więcej

Poukładane nożyce chirurgiczne niezbędne przy zabiegu

Przygotowanie pacjenta do operacji – część 1

Jak przygotować pacjenta do operacji? Przygotowanie do zabiegu operacyjnego obejmuje zarówno sferę psychiczną, jak i sferę fizyczną. Gdy pacjent dowiaduje się o konieczności przeprowadzenia operacji, najczęściej ma wiele pytań. Personel medyczny musi poświęcić mu czas, aby rozwiać wszystkie jego wątpliwości dotyczące leczenia i powrotu do poziomu aktywności sprzed operacji. Operacja to duże obciążenie dla organizmu. […]

Czytaj więcej

przekrój jelita grubego podczas badania diagnostycznego

Rak jelita grubego u młodych osób

Rak jelita grubego atakuje również młode osoby Rak jelita grubego, tradycyjnie uważany za chorobę osób starszych, jest coraz częściej diagnozowany u pacjentów w wieku od 20 do 50 lat. Niepokojący jest fakt, że śmiertelność w tej grupie jest większa niż w grupie seniorów. Ma to związek z późną diagnozą, bo wczesne objawy często są ignorowane […]

Czytaj więcej