Leczenie raka wątroby: nowotwory wątroby

Nowotwory wątroby

Zwiększenie dostępności badań obrazowych spowodowało wzrost liczby wykrywanych guzów wątroby. Diagnostyka tego rodzaju zmian opiera się przede wszystkim na ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym, których wyniki często wzajemnie się uzupełniają.

Naczyniak to najczęstszy łagodny guzy wątroby występujący u osób bez marskości wątroby, zazwyczaj wykrywane przypadkowo. Występują one u 5-20% populacji i rozpoznawany jest zazwyczaj pomiędzy 20, a 50 rokiem życia, znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Ogniskowy rozrost guzkowy (ang. focal nodular hyperplasia - FNH) to drugi co do częstości występowania łagodny guz wątroby wykrywany zazwyczaj u młodych kobiet.

Gruczolak wątrobowokomórkowy - rzadki, niezłośliwy guz wątroby. Dawniej praktycznie w każdym przypadku uznawany za zmianę o wysokim potencjale transformacji w kierunku nowotworu złośliwego co z kolei uzasadniało usunięcie chirurgiczne. Obecnie jest to grupa zmian o wielu podtypach, co determinuje odpowiednie dalsze leczenie.

Rak wątrobowokomórkowy to najczęstszy pierwotny (nieprzerzutowy) nowotwór złośliwy wątroby. W większości przypadków rozwija się na podłożu przewlekłej choroby wątroby. Szczególną formą jest postać włóknisto-blaszkowa raka wątrobowokomórkowego rozwijająca się u młodych dorosłych bez przewlekłej choroby wątroby.

Zmiany torbielowate występują często i nie są zmianami nowotworowymi; szczególnie gdy pacjent nie ma wywiadu nowotworowego czy marskości wątroby. Nowotwory złośliwe, których przerzuty mogą dawać obraz torbieli to: rak jajnika, endometrium, guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, oraz torbielowate nowotwory trzustki.

Mimo postępu technologicznego diagnostyka guzów wątroby pozostaje nadal wyzwaniem. Pewne charakterystyczne cechy w badaniu ultrasonograficznym, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym pozwalają często ustalić rozpoznanie. Niektóre guzy wymagają jednak dalszej diagnostyki (biopsja/wycięcie) lub wczesnego badania kontrolnego.

W celu indywidualnego omówienia zagadnień diagnostycznych i leczenia guzów wątroby zachęcamy do umówienia się na konsultację. Nasi specjaliści udzielą Państwu porady w oparciu o najnowsze zdobycze wiedzy medycznej.

Leczenie nowotworów wątroby

W przypadku objawowych zmian torbielowatych stosuje się ich laparoskopową fenestrację (otwarcie i opróżnienie). W przypadku dużych lub objawowych zmian łagodnych, zmian złośliwych stosuje się resekcje (wycięcie) fragmentu wątroby technikami klasycznymi lub laproskopowo.