Guzy tkanek miękkich

Co to są mięsaki tkanek miękkich?

Mięsaki (nienabłonkowe nowotwory złośliwe tkanek miękkich) tkanek miękkich stanowią 1% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. Znacznie częstsze są zmiany łagodne takie jak tłuszczaki, włókniaki, naczyniaki, guzkowe zapalenie powięzi. Guz te mogą również występować w przestrzeni zaotrzewnowej jamy brzusznej gdzie należy je różnicować z przerzutami innych nowotworów takich jak: rak jądra, guzami neuroendokrynnymi, włókniowatością, pierwotnymi nowotworami nerek oraz nadnerczy).
Niestety nadal średni czas od wykrycia guza do zgłoszenia się do ośrodka referencyjnego wynosi 10-14 miesięcy. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z chirurgiem onkologiem.


Jakie guzy tkanek miękkich mogą mieć charakter złośliwy?

Przeważająca część guzów tkanek miękkich położonych nadpowięziowo ma charakter łagodny. Podejrzane onkologicznie mogą być guzy położone podpowięziowo, o wymiarach powyżej 5cm, szybko powiększające się, a także dające objawy. 80% guzów położonych zaotrzewnowo to nowotwory złośliwe. Jednak każda zmiana podejrzana wymaga dalszej diagnostyki prowadzonej przez chirurga onkologa.


Jakie badanie należy wykonać w diagnostyce guzów tkanek miękkich?

Ultrasonografia jest dobrym narzędziem przesiewowym, ale główną rolę odgrywa tutaj tomografia komputerowa (jama brzuszna) oraz rezonans magnetyczny (kończyny górne i dolne)


Jak leczymy mięsaki tkanek miękkich?

Jedyną metodą wyleczenia jest wycięcie guza z marginesem zdrowych tkanek. Coraz większą rolę odgrywa leczenie skojarzone: chirurgii, radioterapii oraz chemioterapii.


Jak zaplanować leczenie?

Odpowiednia diagnostyka przedoperacyjna pozwala często zaplanować odpowiednią strategię leczenia co z kolei zapobiega okaleczającym zabiegom operacyjnym. Nieodpowiednio zaplanowana biopsja będzie skutkować rozsiewem guza w obrębie innych przestrzeni anatomicznych, koniecznością poszerzenia zabiegu operacyjnego o inne struktury, a nawet nieuleczalnością nowotworu.
Biopsja jest podstawą diagnostyki. Wycięcie (biopsja wycinająca) może być zastosowana tylko w przypadku zmian nadpowięziowych o wielkości do 5 cm.

Guzy tkanek miękkich powinny być zatem leczone przez chirurga onkologa. Prywatne Centrum Chirurgii mieszczące się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 49. Pracują u nas specjaliści, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji i doradzą najlepsze rozwiązanie.