Choroby proktologiczne

Grupa ta obejmuje choroby lokalizują się w ostatniej części jelita grubego - odbytnicy. Skomplikowana budowa anatomiczna tego odcinka, unerwienie wielu istotnych okolic ciała oraz obecność aparatu zwieraczowego powoduje, że leczenie tych chorób wymaga najwyższych kwalifikacji. Hemoroidy (krwawnice) to połączenia naczyń tętniczo-żylnych w kanale odbytu, uszczelniając go. Przerastając stają się przyczyną dolegliwości bólowych: pieczenia, świądu okolicy odbytu oraz nawracających krwawień. Nieumiejętne ich usunięcie może prowadzić to nietrzymania stolca lub zwężenia odbytu. Szczeliny odbytu to pęknięcia błony śluzowej w kanale odbytu, która objawiają się krwawieniem oraz silnymi dolegliwościami bólowymi.

Hemoroidy (Krwawnice)

Wycięcie sposobem Milligan-Morgan, Fergusona. Selektywne podkłucie naczyń hemoroidalnych (DGHAL).